Films ThyssenKrupp ChristonSkip Navigation LinksOver TK Christon > Filmoverzicht

Filmoverzicht

Divisie Materials Services

Deze film vertelt wat de ThyssenKrupp Materials Services bedrijven voor u kunnen betekenen.Productieproces Walsstaal

In deze film ziet u hoe walsstaal geproduceerd wordt.